ناتان هیوز و کورتنی Lawes برای ۱۲-۱۴ هفته به همراه صدمات زانو | ورزش

۲۳ اسفند ۱۳۹۶ دسته‌بندی نشده

ناتان هیوز و کورتنی لاوس هر دو تحت جراحی لگن زانو قرار می گیرند که این هفته پس از جراحات ناشی از تیراندازی شش کشور انگلیس علیه فرانسه به وقوع پیوست.

انتظار میرود هیوز از ۱۲ هفته خارج شود در حالی که Lawes نیاز به ۱۴ هفته توانبخشی دارد.

هیوز پس از پایداری آسیب زانو به همراهزی برای هاپ ها در برابر لاروشل در ماه دسامبر، از دوران به همراهز شدن شش ملت از دست رفت.

انگلستان مجبور به مقابله به همراه بحران آسیب شدید در این مسابقات شده هست و دون آرمند را برای به همراهزی نهایی شش کشور خود در برابر ایرلند در روز شنبه اعلام کرد. آرماند تابستان گذشته تابستان خود را در برابر آرژانتین به ثمر رساند ولی جونز از زمانی که خوهستار انتخاب زیمبه همراهبوه در پشت سر گذاشته بود مقاومت کرد و قبلا میزان کار او را مورد سوال قرار داد

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم